ÅRLIGT UNDERHÅLL

BRANDSLÄCKARE

Årligt underhåll och service för Brandsläckare görs enligt Svensk Standard
SS 3656. Det man gör i samband med den årliga servicen är att kontrollera hur släckare ser ut rent okulärt, man kontrollerar trycket i släckaren, man kontrollerar munstycken, slangar, handtag, tryckanordningar, manometrar, att dom är hela och rena samt att de sitter på rätt plats. Jag har mer än 20 års erfarenhet av detta med årligt underhåll.

 • Pulversläckare - 20 års hållbarhet & laddas om vart 10:de år
 • Skumsläckare - 15 års hållbarthet & laddas om vart 5:e år
 • Koldioxidsläckare - 20 års hållbarhet och laddas- & provtrycks vart 10:e år
 • Givetvis så laddas alla släckare om så fort de är tömda i mellan de övriga kontrollerna.

Årligt underhåll och service på Inonhusbrandposter görs enligt SS-EN 671-3 som är den Europastandard som används gällande service och underhåll av brandposter.
Det man gör i samband med den årliga servicen är att kontrollera att brandposten inte blockerad, att man lätt kommer åt den, att den inte läcker och att den är hel. Genom att man drar ut hela slangen så får man ett kvitto på att det är i fullgott skick utan sprickor eller brott på slangen. Jag har mer än 20 års erfarenhet av detta med årligt underhåll.

 • Inomhusbrandposten är ett komplement till Brandsläckare då det behövs mer förmåga att kunna släcka under längre tid.
 • Med ett årligt underhåll så har Inomhusbrandposten lång livslängd.
 • Slangen skall bytas vart 20:de år

BRANDPOST

BRANDFILTAR

Årligt underhåll och service på Brandfiltar görs i samband med kontroll på övrigt brandskydd 1 gång per år.

 • Brandfilten är ett ypperligt komplement till det övriga brandskyddet.
 • Brandfilten är till för att släcka bränder på kläder, tyger och i köket genom att man kväver elden och tat bort syret.
 • Brandfilten skall bytas till ny efter att man använt den...

Årligt underhåll och service på Första Hjälpen stationer görs i samband med servicen på det övriga brandskyddet, detta kan givetvis göras även separat utan att det görs någon annan service gällande Brandskydd.

 • Kontroll så att Första Hjälpen stationerna är hela, rena och lätt åtkomliga.
 • Kontroll så att produkterna har rätt datum.
 • Kontroll så att det är rätt påfyllt och att det inte saknas något.
 • Kontrollen utav Första Hjälpen stationerna kan göras enligt följande, 1 gång per år, halvårsvis eller vad som rekommerderas är kvartalsvis på årsbasis.

FÖRSTA HJÄLPEN

ÖGONDUSCHAR

Årligt underhåll och service på Ögondusch stationer görs i samband med servicen på det övriga brandskyddet, detta kan givetvis göras även separat utan att det görs någon annan service gällande Brandskydd.

 • Kontroll så att Ögondusch stationerna är hela, rena och lätt åtkomliga.
 • Kontroll så att produkterna har rätt datum.
 • Kontroll så att det är rätt påfyllt och att det inte saknas något.
 • Kontrollen utav Ögondusch stationerna kan göras enligt följande, 1 gång per år, halvårsvis eller vad som rekommerderas är kvartalsvis på årsbasis.